Praktische info over onze school

Schooltijden
Groep 1 t/m 8:
Ma t/m vrij 08.30 – 12.15 uur 
Ma, di, do 13.30 - 15.30 uur

Vanaf schooljaar 2018-2019 veranderen de schooltijden in verband met de verandering naar het 3 dagen continuerooster.

De kinderen mogen 15 minuten voor aanvang van de school op het schoolplein.

Voorafgaand aan de schooltijden hanteren wij “inloop-10 minuten”. Dit betekent het volgende: Vanaf 8.20 en 13.20 uur gaan de leerlingen naar hun klas. Alle leerlingen gaan zelfstandig naar binnen. Mocht u iets dringends willen doorgeven aan de leerkracht van uw kind, verzoeken wij u, indien mogelijk, na schooltijd even binnen te lopen. Alle leerlingen treden binnen of verlaten het schoolgebouw via het schoolplein. De ouders kunnen vanaf 12.15 en 15.30 uur op het schoolplein hun kinderen opwachten.

Ziek melden
Wanneer uw kind ziek is, is het belangrijk dat wij hiervan op de hoogte zijn.
Ziek melden kan via: 040-2051303 of door een mail te sturen aan de leerkracht van uw kind.
Deze mailadressen kunt u vinden onder het kopje 'Team' en onder het kopje 'Groepen' en dan bij de groep van uw kind.


TSO
Op onze school bestaat de mogelijkheid om uw kind gedurende de middagpauze te laten overblijven.  De overblijvende kinderen zijn collectief door de school verzekerd. De leerlingen lunchen in de klas o.l.v.  4 overblijfkrachten. Daarna begeleiden zij de kinderen bij het spelen. De kinderen brengen zelf hun eten en evt. drinken mee. Het overblijven kost 2 euro per kind per keer. In het schooljaar 2017-2018 zal het aanmelden en betalen van de TSO gedigitaliseerd worden. De informatie zal bij de start van het schooljaar verspreid worden
http://www.mijntso.nl/baptist

Gymrooster
Gymmen
Maandagmiddag     groep 6 en groep 7-8
Dinsdagmiddag      groep 3 en groep 4-5


Schoolvakanties en vrije dagen 2017-2018
Vakantie

 • herfstvakantie  16-10-17 t/m 20-10-17
 • kerstvakantie  25-12-17 t/m 05-01-18
 • voorjaarsvakantie  12-02-18 t/m 16-02-18
 • 2e Paasdag  02-04-18
 • Koningsdag  27-04-18
 • meivakantie  27-04-18 t/m 11-05-18
 • 2e pinksterdag  21-05-18
 • zomervakantie  09-07-18 t/m 17-08-18
   
Studiedagen: alle leerlingen vrij
 • 4 september 2017  
 • 4 oktober 2017    
 • 6 december 2017  
 • 19 januari 2018    
 • 5 maart 2018    
 • 25 juni 2018   
 • 5 juli 2017 alleen ‘s middag studiedag   
 • 6 juli 2017 calamiteiten dag
Vakantierooster 2018-2019

Verlofregeling
Wanneer kinderen om belangrijke redenen niet op school kunnen komen, dient er verlof aangevraagd te worden.
Dit kan d.m.v. het formulier 'Verlofaanvraag' in te vullen en dit in te leveren bij de directie.
Dit formulier vindt u hieronder en onder 'Downloads'.
Dit formulier verlofaanvraag is niet bedoeld voor het aanvragen van extra vakantiedagen i.v.m werk. U moet dan contact opnemen met de directie.


 

St. Jan Baptist basisschool

adres:Oude Kerkstraat 27, 5507 LA Veldhoven telefoon:040-2051303 e-mail: sintjanbaptist@veldvest.nl