Oudervereniging

De oudervereniging bestaat uit enthousiaste, betrokken ouders, die vele activiteiten organiseren op school.

De oudervereniging bestaat 11 ouders en een leerkracht.
Dit zijn: Anita Geels (penningmeester), Heidi van der Mierden (voorzitter), Mariëlle de Bar (notulant), Corinne Goossens, Monique Zwijgers, Angela van Gemert, Jane Vos, Marc Snelders, Maurice Verdaat, Sanne Schippers, Kimberly Keeris.
Vanuit het team is Ans van Alst vertegenwoordigd.

De oudervereniging organiseert in nauwe samenwerking met het team een groot aantal activiteiten zoals het Sinterklaasfeest, schoolversiering voor Sinterklaas en kerstmis, spelendag, het schoolreisje, de barbecue voor groep 8 en nog veel meer. Bij alle activiteiten is extra hulp (ouder, opa, oma, …) onmisbaar. Hierdoor zijn we in staat om de activiteiten voor de kinderen te organiseren.

Ouderbijdrage

De oudervereniging vraagt aan de ouders van alle leerlingen een vrijwillige bijdrage ter dekking van de kosten van buitenschoolse activiteiten die door en met de oudervereniging worden georganiseerd. Het hele bedrag komt rechtstreeks ten goede aan de kinderen. De hoogte van de ouderbijdrage stelt de oudervereniging samen met de Schoolraad vast. Ouders worden hierover geïnformeerd via de nieuwsbrief.

Voor dit schooljaar 2017-2018 wordt een vrijwillige ouderbijdrage van € 25,00 per kind gevraagd.

 

St. Jan Baptist basisschool

adres:Oude Kerkstraat 27, 5507 LA Veldhoven telefoon:040-2051303 e-mail: sintjanbaptist@veldvest.nl