Welkom in groep 1-2B

Beste lezers,

Op deze weblog geven we jullie regelmatig een kijkje in onze gezellige klas zodat jullie ook op de hoogte zijn van wat wij allemaal doen.
We laten weten met welk thema we aan het werk zijn en wat de letter van de week is. Ook kunnen jullie andere leuke verhalen lezen.

Veel leesplezier!

Groep 1-2B

Weblog Alle items weergeven

Themabrief Gezondheid 29 mei 2018

Op dinsdag 22 mei starten we in de kleutergroepen met het schatkistthema ‘gezondheid’. Pompom voelt zich niet zo lekker. Het filmpje ‘konijnenkeutels’ laat zien waar Pompom zo misselijk van is geworden. De eerste week gaan we het thema verkennen en praten en werken we met de kinderen rondom groeien, lichaam en gezonde gewoonten.. We lezen het ankerverhaal voor waarin Tom Andersom graag alles andersom doet; hij poetst zelfs zijn tanden met chocopasta!

In week 2 en 3 werken we rondom het ankerthema ‘au’ waarin het accent ligt op ongelukjes, ziek zijn en beter worden. In de groepen zal de speelhoek dan ook worden omgetoverd tot een echte doktershoek of ziekenhuis. De opa van Thijn komt kletsen over groente en fruit.
In week 4 sluiten we het thema af. Hoe we dit doen, dat blijft nog even een verrassing…..

Taal
De woorden van de woordenschat die we behandelen zijn: het ontbijt , bleek zien, misselijk , het gebit,  de ochtend, het lichaamsdeel, andersom, achteruit, het lichaam, de enkel, de pleister, het verband, het wondje, de huid, de verbanddoos, troosten, heffen, de patiënt, het medicijn,  de thermometer, de weegschaal, de apotheek , de zalf, het drankje, de neusdruppels , de bloedneus, de blauwe plek, de dokter, last hebben van, ongezond, gezond, het fruit, de groente, de bloedneus, de vrucht, dorst(,  houden van, trots.

De taaldoelen waaraan we met de jongste kleuters de komende weken gaan werken zijn onder andere het herkennen van de letters van de eigen naam, actief rijmen, woorden verdelen in klankgroepen en de klankgroepen samenvoegen tot een woord.
Voor de oudste kleuters zijn dit onder andere het schrijven van de eigen naam, auditieve analyse en auditieve synthese, benoemen van minimaal 15 letters en argumenten geven en conclusies trekken.
In de eerste week bieden we de letters e en ee aan, in de derde week de letters i en ie. Voor de jongste kleuters zal het voornamelijk herhaling zijn van voorgaande geleerde letters.

Rekenen
De doelen waaraan we met rekenen gaan werken de komende weken zijn voor de jongste kleuters onder andere het synchroon tellen tot 10, rekenbegrippen zoals meer-minder-evenveel en voor-achter-naast-in-onder-ver-dichtbij en het herkennen van de cijfers tot en met 10.
Met de oudste kleuters werken we aan het terugtellen, splitsen onder de 10, actief de cijfers t/m 20 kunnen benoemen, maanden en seizoenen en links/rechts. 
Daarnaast worden de aangeboden cijfers herhaald.


Fotoalbum

St. Jan Baptist basisschool

adres:Oude Kerkstraat 27, 5507 LA Veldhoven telefoon:040-2051303 e-mail: sintjanbaptist@veldvest.nl